Předběžný harmonogram začátku celostátních cyrilometodějských oslav u příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

Poslední aktualizace 17.5.2013
Plakátek s poslední verzí podrobného programu lze stáhnout v PDF

SETKÁNÍ KULTUR

Slovanské hradiště v Mikulčicích, 24.—26. května 2013

Na základě dohody pravoslavné a římskokatolické církve jsou celostátní oslavy u příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 2013 jednotné a odehrávají se v duchu motta „Jednota v rozmanitosti“. Začínají v Mikulčicích dne 25. května a ukončují se na Velehradě 5.července v rámci „Dnů lidí dobré vůle“. Vzájemná dohoda dvou církví je historickým krokem, který má poukázat na jednotu všech křesťanů v naší republice při připomenutí si jednoho z nejvýznamnějších milníků naší i evropské historie.

Začátek cyrilometodějských oslav proběhne za osobní účasti Jeho Všesvatosti Bartoloměje, patriarchy konstantinopolského, Nového Říma a ekumenického patriarchy, zástupců všech 14 autokefálních pravoslavných církví z celého světa, zástupců místní české římskokatolické církve, zástupců Vatikánu, zástupců církví sdružených v Ekumenické radě církví, zástupců Světové rady církví (WCC), zástupců vlády, parlamentu, krajů ČR, partnerských měst a krajů ze zahraničí a mnohých dalších. Začátek celostátních cyrilometodějských oslav probíhá na území Jihomoravského kraje, který celé oslavy ve spolupráci s Pravoslavnou církví v českých zemích a na Slovensku a dalšími institucemi spoluorganizuje a významně podporuje.

Setkání kultur, program v Mikulčicích ve dnech 24.—26. května

Celý areál Slovanského hradiště v Mikulčicích ožije 24.-26. května kulturním a duchovním programem s názvem Setkání kultur, na jehož přípravě se podílí Jihomoravský kraj, Masarykovo muzeum v Hodoníně, Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku a desítky dalších měst a institucí.

Areál pojme velké pódium na hlavní akce oslav, zónu s občerstvením a WC, zónu s lokálními prodejci a řemeslníky, dětskou zónu, VIP zónu, zázemí pro organizátory a techniku atd. Doprava z Mikulčic k areálu v hlavní den bude centrálně řešena, závěrečná část cesty (1,5 km) bude pěší pouť.

Předpokládaná celková účast 12.000—15.000 návštěvníků (poutníků v sobotu), v pátek cca 500 hostů, v neděli cca 2.500.

Program:

 • Pátek 24. května (hlavní organizátor Masarykovo muzeum v Hodoníně)
  • 14:00—18:00 ŽIVÉ RASTICOVO MĚSTO MORAVA – program pro děti v táboře Velkomoravanů; zahrnuje prezentaci tradic a lidového umění okresu Hodonín, tematická výstava, prohlídky expozic
  • 20:00 NA BYZANTSKOU NOTU – účinkuje pěvecký sbor Byzantion z Prahy
  • 21:00 CYRIL A METODĚJ – APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ – komponovaný kulturně hudební pořad. Komponovaný pořad připravovaný společností Three brothers ve spolupráci s Českou televizí. Večerní hudebně vizuální férie, jenž širokou veřejnost seznámí nejen s postavami Cyrila a Metoděje, ale také usiluje provázat více než 40 různých aktivit, které se k výročí cyrilometodějské mise připravují. Pořad představí hlavní hvězdy pripravovaného docu-dramatu s účastí hlavních protagonistů: režizéra Petra Nikolajeva, herců R. Zacha, M. Bahúla, L. Júzy; hudební vystoupení špičkových interpretů: D. Bárty, V. Dyka, L. Dusilové, A. Veselovské, pěveckých a tanečních sborů a dalších. V rámci tohoto programu vystoupí také ženský sbor Filokallia, pod vedením Maria Christou s řeckým protopsaltisem Achillease Chaldaiakise. Záznam ČT. (Změna programu vyhrazena.)

 • Sobota 25. května (hlavní organizátor Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku)
  • 10:00 NÁVŠTĚVNICKÝ AREÁL (400 sedících, cca 12—15.000 stojících) – PŘÍMÝ PŘENOS ČESKÉ TELEVIZE – bohoslužba pravoslavné církve, za účasti Jeho Všesvatosti Bartoloměje, patriarchy konstantinopolského, zástupců římskokatolické církve, Ekumenické rady církví a dalších
  • 13:00—18:00 ŽIVÉ RASTICOVO MĚSTO MORAVA – rozsáhlý kulturní a odpočinkový program zahrnující prezentaci tradic a lidového umění Jihomoravského kraje
   • 13:00 – ukázky ze života Velkomoravanů, lidová řemesla, stan s regionální nabídkou (po celé odpoledne)
   • 13:00 – pěvecký sbor z Mikulčic a Ženský sbor z Dubňan
   • 13:30 – pěvecký sbor a cimbálová muzika z Lužic
   • 14:30 – hudební skupiny Šroti a Želví nervy z Dolních Bojanovic
  • 15:30 KONCERT PRAVOSLAVNÉ HUDBY – koncerty sborů pravoslavných katedrálních chrámů v Praze a Brně a mužský pěvecký sbor Láska opravdivá z Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (www.laskaopravdiva.cz)
   Detailní přehled vystupujících sborů:
   • Ženský sbor Filokallia – Axilleas Chaldaiakis
   • Sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje – Ženský sbor Filokallia
   • Pěvecký sbor pravoslavného chrámu sv. Václava v Brně
   • Mužský pěvecký sbor Láska opravdivá
   • Bolschoi Don Kosaken, sbor Velkých Donských Kozáků
   Podrobný playlist jejich vystoupení zde: Playlist_Koncert_Mikulcice_25.5._1530-1700.rtf
  • 17:00 MORAVSKÁ KLASIKA – slavnostní koncert Akademického pěveckého sdružení Moravan Brno
  • 18:00 Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU – celosouborový koncert Vojenského uměleckého sboru Ondráš Brno

 • Neděle 26. května (hlavní organizátor Masarykovo muzeum v Hodoníně)
  • 10:00 ŽIVÉ RASTICOVO MĚSTO MORAVA – rozsáhlý kulturní a odpočinkový program zahrnující prezentaci tradic a lidového umění Jihomoravského kraje
   • 10:00 – ukázky ze života Velkomoravanů, lidová řemesla, stan s regionální nabídkou (po celý den)
   • 11:00 – Ženský sbor, Vox vini a Svatováclavský sbor z Dolních Bojanovic
   • 13:00 – mužský sbor a cimbálová muzika z Mikulčic
  • 13:30 MARIÁN VARGA: CANTI AETERNI – koncert Mariána Vargy, jednoho z nejvýraznějších rockových slovenských klávesistů s nezaměnitelným stylem hry
  • 14:00 ŽIVÉ RASTICOVO MĚSTO MORAVA
   • 14:00 – přednáška doc. PhDr. Miroslava Vepřeka na téma Hlaholice
   • 15:30 – ukázky letu, lovu dravců a soutěže pro děti
   • 18:00 – divadelní hra Oskar a růžová paní
  • 15:00 SETKÁNÍ KULTUR – komponovaný hudební a taneční program. Vystoupení zahraničních hostů ze Slovenska, Řecka, Bulharska a Ruska i kulturních zástupců Mikulčic a Jihomoravského kraje
  • 17:30 MARTA TÖPFEROVÁ: MILOKRAJ – koncert Marty Töpferové, zpěvačky word music s projektem Slavic strings (Slovanské struny), jejíž tvorba znamená návrat k hudebním kořenům.

Plakátek s poslední verzí podrobného programu lze stáhnout v PDF

Zpět na úvodní stránku